Naast zorginhoudelijke en management opleidingen is mijn deskundigheid op het gebied van (digitale) zorginnovatie vooral ontwikkeld door ervaring in de praktijk. In 2017 kreeg ik een extra boost door deel te nemen aan de eerste Health innovation school. Een groot netwerk helpt bij het vinden van informatie en kennis, want innoveren doe je nooit alleen.